Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування


Адреса: 03061, Київ-061 вул.Шепелєва, 3-а

Телефон/факс:(044) 455-05-72

 

Тренінги

УПРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ У ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Присвячено висвітленню сутності, особливостям та чинникам, а також психологічним умовам попередження конфліктів у діяльності державного службовця. Розглянуто типи конфліктної взаємодії та основні стилі поведінки у конфліктних ситуаціях. Особливу увагу приділено власній відповідальності за попередження та конструктивне розв’язання конфліктів, розвитку вмінь та навичок управління конфліктами.

Зроблено акцент на роль формування професійної команди, орієнтованої на результат, профілактику конфліктних ситуацій у команді, в зв’язку з чим особливої уваги набуває роль керівника.


Тренер

Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації, 2018. Нежинська  Олена  Олександрівна , тренер Нежинська Олена Олександрівна– кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології управління ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, член-кореспондент Української Академії Акмеології, magister pedagogiky w specjalnosci Pedagogika resocjalizacyjna i profiaktyka spoleczna (Poland), сертифікований коуч рівню ACC, акредитований ICF (освіта коучингова: Leader Business Institute (Poland).