Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування


Адреса: 03061, Київ-061 вул.Шепелєва, 3-а

Телефон/факс:(044) 455-05-72

 

Тренінги

ВІКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Які відомі практики вікового менеджменту можна ефективно використовувати в організаціях в умовах демографічних змін.

Мета тренінгу - сформувати нові компетенції, набути корисних навичок з управління працездатністю.

• Особливості поколінь. Стереотипи, пов’язані з віком.

• Гнучкі методи роботи, особливості мотивації в передпенсійному віці.

• Сучасні принципи ергономіки робочого місця, програми збереження здоров’я.

• Найкращі практики, як утримати і передати знання в організації.

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

Як в умовах обмеженого часу та ресурсів створити унікальні продукти чи послуги, використовуючи проектний підхід.

Мета тренінгу - визначення компетенцій та формування вмінь проектної групи щодо структури проекту, розробки стратегії, формалізації процедур, розробки шаблонів координації, управління та фінансування.

• Особливості написання проектної заявки.

• Ефективна проектна група.

• Базові принципи методології управління проектами та програмами в публічній сфері. Принципи та етапи проектного циклу.

КРОСКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ

Як враховувати параметри культури в кроскультурній комунікації в публічній сфері.

Мета тренінгу - формування професійних компетенцій кроскультурної комунікації.

• Основні кроскультурні моделі управління організацією.

• Методи оцінки взаємодії національної ділової та корпоративної культури.

• Кейси з кроскультурної комуніцації.

Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації, 2018. Халецька Аліна Анатоліївна, заступник директора зі стратегічного планування та інституційного розвитку Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації Халецька Аліна Анатоліївна – заступник директора зі стратегічного планування та інституційного розвитку Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, професор, д.держ.упр., академік УАЕН; віце-президент «Асоціації університетів третього віку «Клепсидра», авторка навчальних курсів «Менеджмент працездатності», «Ринки праці для людей передпенсійного віку», співавтор «Концепції діяльності Центрів освіти третього віку в Україні», посібників, статей, монографій.

Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації, 2018. Горбовий Артур Юліанович, завідувач сектору стратегічного планування та інституційного розвитку Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації Горбовий Артур Юліанович – завідувач сектору стратегічного планування та інституційного розвитку Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, Президент «Асоціації університетів третього віку «Клепсидра», Голова правління Громадської спілки «Асоціація Університетів «третього віку України», професор, д.т.н., академік УАЕН; учасник заходів Міжнародної Асоціації Університетів «третього віку» (150 країн світу); автор посібників, статей, монографій, тез за темою обговорення, співавтор «Концепції діяльності Центрів освіти третього віку в Україні».