Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування


Адреса: 03061, Київ-061 вул.Шепелєва, 3-а

Телефон/факс:(044) 455-05-72

 

Інформація для слухачів очної форми навчання

Навчання здійснюється на базі Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (далі-ВЦПК) протягом одного тижня (з понеділка по п’ятницю) з відривом від роботи. Заняття відбуваються щоденно з 9-00 до 18-00.

Освітній процес у ВЦПК здійснюється за такими формами:

1) навчальні заняття;

2) самостійна робота;

3) контрольні заходи.

Основними видами навчальних занять у ВЦПК є: лекція (в т.ч. вебінар); практичне заняття (в т. ч. ділова гра, тренінг, диспут, тематична дискусія, проведення індивідуальних занять, науково-практична конференція); семінарське заняття; консультація.

Самостійна робота слухачів є основним засобом оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних занять, яка забезпечується системою навчально-методичних засобів, передбачених для вивчення окремих навчальних дисциплін.

Контрольні заходи включають в себе: вхідне, рубіжне (модульне), вихідне тестування, самотестування, виконання та захист випускних робіт.

З методичними рекомендаціями щодо порядку виконання та захисту випускних робіт слухачі можуть ознайомитись тут.

Особам, які успішно пройшли атестацію за професійною програмою, видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Не пізніше ніж за тиждень до початку заїздів на електронну адресу Центру study@centre-kiev.kiev.ua надсилається інформація у вигляді облікової картки про працівників, які будуть направлені на навчання.