Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування


Адреса: 03061, Київ-061 вул.Шепелєва, 3-а

Телефон/факс:(044) 455-05-72

 

Навчання державних службовців за програмою семінару «Ділова українська мова у державному управлінні».

23 жовтня 2017 року у Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування розпочалося тижневе навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за програмою тематичного короткострокового семінару «Ділова українська мова у державному управлінні».

Розглянуто модуль «Загальна характеристика ділової мови. Особливості використання офіційно-ділового стилю у справочинстві», який проведено у формі практикуму з елементами тренінгу. Так, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Климентова О. В. прочитала лекцію на тему: «Українська мова в суспільному житті та фаховій діяльності державних службовців», зосередивши увагу слухачів на значимості ролі та функцій державної мови у фаховій діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Професор Національної державної академії при Президентові України Плотницька І. М. звернула увагу слухачів на культуру ділового писемного й усного мовлення, вмінні правильно й доцільно послуговуватися мовними засобами під час виконання службових повновжень.

Навчальний матеріал презентувався за такими модулями: «Основні практичні навички ділового спілкування державних службовців», «Граматичні парадигми частин мови в ділових паперах. Правопис складних слів», «Документування управлінської діяльності. Особливості синтаксису документів», під час прослуховування яких у слухачів семінару поглиблено знання з орфографії, зосереджено увагу на вивченні складних випадків правопису слів, удосконалено практичні навички в укладанні й оформленні найбільш уживаних документів, а також розвинено загальну культуру писемного мовлення та усного спілкування.

У ході проведення лекційних та практичних занять викладачами було створено необхідні умови для плідної інтелектуальної праці слухацької аудиторії. Така спрямованість занять виявилася у доборі спеціалізованого лексичного матеріалу для вправ, виконання яких розраховано як на засвоєння теоретичного, так і на розвиток зв’язного мовлення слухачів. Використовувався мовленнєвий матеріал, пов’язаний із фахом слухачів (термінологія фахівців державної служби), який було вдало увиразнено завдяки ТЗН.

За результатами навчання слухачам семінару було вручено сертифікати, які засвідчують підвищення рівня володіння державною мовою.

Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації, 2017р. Навчання державних службовців за програмою семінару «Ділова українська мова у державному управлінні», вручення сертифікатів Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації, 2017р. Навчання державних службовців за програмою семінару «Ділова українська мова у державному управлінні», вручення сертифікатів-1


Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації, 2017р. Навчання державних службовців за програмою семінару «Ділова українська мова у державному управлінні», вручення сертифікатів-2 Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації, 2017р. Навчання державних службовців за програмою семінару «Ділова українська мова у державному управлінні»