Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування


Адреса: 03061, Київ-061 вул.Шепелєва, 3-а

Телефон/факс:(044) 455-05-72

 

Організаційне забезпечення навчального процесу

Загальну організацію учбового процесу в Центрі здійснює організаційно-навчальний та аналітичний відділ. Відділ здійснює організаційні та координаційні заходи пов’язані з навчанням слухачів за комбінованою (дистанційно-очною) формою навчання та спеціалізованим короткотерміновим навчальним курсом.

Серед основних напрямків цієї роботи є забезпечення необхідних умов для оволодівання знаннями під час аудиторних занять та самостійної роботи слухачів, а також контроль за виконанням внутрішнього розпорядку та дисципліни слухачами під час відвідування занять.

У відділі зосереджена вся інформація про хід навчального процесу. Складовою частиною цього процесу є проведення анкетування слухачів, що дає змогу провести аналіз анкет щодо пропозицій та удосконалення навчального процесу.

Відділом проводиться аналітична робота, спрямована на вдосконалення науково-методичного забезпечення та поліпшення організаційно-навчального процесу. По закінченню навчання слухачам видається свідоцтво про підвищення кваліфікації або сертифікат.


За 2016 рік підготовки посадових осіб органів ДФС у Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і зборів України було підвищено кваліфікацію за напрямами:

 • Адміністративне оскарження сум грошових зобов'язань та розгляд скарг платників податків на рішення органів ДФС України - 21 особі;
 • Адміністрування податків з фізичних осіб, єдиного внеску і документальні перевірки - 212 особам;
 • Адміністрування податку на додану вартість юридичних осіб - 257 особам;
 • Боротьба з корупцією - 29 особам;
 • Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю - 24 особам;
 • Діяльність Державної фіскальної служби: координаційно-моніторинговий аспект - 70 особам;
 • Забезпечення конституційного права громадян на звернення та доступу до публічної інформації - 49 особам;
 • Контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - 41 особі;
 • Оподаткування податком на прибуток - 179 особам;
 • Організаційна робота органів ДФС України. Підвищення ефективності організації роботи з виконання завдань, поставлених перед органами ДФС - 22 особам;
 • Організація надання адміністративних послуг та роботи Центрів обслуговування платників податків - 48 особам;
 • Організація правової роботи в органах ДФС України - 44 особам;
 • Організація та проведення внутрішнього аудиту - 48 особам;
 • Справляння екологічного та місцевих податків, рентної плати - 118 особам;
 • Спеціалізований короткотерміновий навчальний курс: “Застосування методів сучасного податкового менеджменту у підвищенні рівня культури сплати податків та зборів” - 956 особам.

За 2016 рік підготовки посадових осіб органів ДФС у Відділенні Центра перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і зборів України було підвищено кваліфікацію за напрямами:

 • Погашення податкового боргу - 273 особам;
 • Податковий аудит - 163 особам;
 • Контроль за трансфертним ціноутворенням - 96 особам;
 • Організація боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом - 23 особам;
 • Реєстрація та облік платників в територіальних органах ДФС - 176 особам;
 • Митний аудит - 27 особам.

 

 

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ Офіційне інтернет-представництво
Верховна Рада України
Урядовий портал
НАДС України
ДФС України
Міністерство освіти і науки України