Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування


Адреса: 03061, Київ-061 вул.Шепелєва, 3-а

Телефон/факс:(044) 455-05-72

 

Кафедра Менеджменту

Кафедра менеджменту є базовим структурним підрозділом Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, що проводить освітню, методичну та наукову діяльність спрямовану на забезпечення системи підвищення кваліфікації державних службовців.

Основним завданням кафедри є:

 • Впровадження єдиних підходів до змісту, форм і методів підвищення кваліфікації державних службовців, зокрема, державних службовців органів, що належать до сфери управління Державної фіскальної служби та інших замовників навчання.

 • Забезпечення актуалізації та практичної спрямованості змісту навчання державних службовців, стандартизація навчання і навчально-методичне забезпечення навчального процесу.

 • Організація та виконання на високому рівні робіт по забезпеченню підвищення кваліфікації державних службовців за дистанційною, очною та комбінованою (дистанційно-очною) формами навчання.

Навчальні посібники (модулі) та лекційні матеріали, які розроблені науково-педагогічним складом кафедри та використовуються в навчальному процесі підвищення кваліфікації державних службовців (очний, комбінований та дистанційний формат):

 1. Державне управління і державна служба

  • Інформаційне забезпечення державного управління та державної служби (дистанційно)

  • Європейський Союз: інституційні та правові основи (очно)

  • Українська мова та формування риторичної комунікації державних службовців (дистанційно та очно)

 2. Державне регулювання економіки

  • Інноваційна діяльність в Україні як фактор забезпечення економічного розвитку та стабільності (дистанційно)

  • Угода про асоціацію: новий формат відносин між Україною та ЄС (очно)

 3. Система оподаткування, податкова політика

  • Бюджетно-податкова політика сучасної держави та тенденції розвитку податкових систем країн ЄС. Вектори для України (очно та дистанційно)

  • Новий державний менеджмент. Принципи формування вітчизняної податкової системи європейського зразка. (дистанційно в рамках постійно діючого семінару)

  • Особливості адміністрування, відшкодування, аналізу та прогнозування податку на додану вартість (дистанційно)

  • Особливості адміністрування, аналізу та прогнозування податку на прибуток (дистанційно)

  • Теоретичні основи адміністрування ПДВ та податку на прибуток в Україні та особливості їх справляння в деяких зарубіжних країнах (очно)

 4. Регіональна політика

  • Системний підхід до стратегічного планування регіонального розвитку. Податковий потенціал регіону (дистанційно)

  • Місцеві бюджети як чинник стабільності розвитку регіонів (дистанційно)

  • Управління регіональним розвитком. Місцеві бюджети (очно)

 5. Соціальні та психологічні аспекти керівництва

  • Прийняття управлінських рішень на засадах лідерства (очно)

  • Застосування сучасного податкового менеджменту у підвищенні рівня культури сплати податків і зборів (дистанційний постійно діючий семінар)

  • Основи податкового менеджменту (дистанційно)

  • Корпоративна культура організації (дистанційно)

  • Особливості застосування принципів менеджменту на державній службі (очно та дистанційно)

  • Комунікації, ділове спілкування та управління конфліктами (очно та дистанційно)

  • Практичне застосування сучасних методик самоменеджменту і тайм-менеджменту в організації роботи державних службовців з метою уникнення синдрому професійного вигорання (очно та дистанційно)

Викладачі кафедри менеджменту

Іщенко Т.М., завідувач кафедри менеджменту

Іщенко Тетяна Михайлівна - к.е.н., завідувач кафедри

Юрченко Володимир Володимирович, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

Юрченко Володимир Володимирович - к.е.н., доцент, доцент кафедри

Письменний О.М., доцент кафедри менеджменту

Письменний Олег Миколайович - к.е.н., доцент кафедри

Сімонова Ірина Петрівна, к.ю.н., доцент кафедри менеджменту

Сімонова Ірина Петрівна - к.ю.н., доцент кафедри

Линьов Костянтин Олександрович, к.н. з держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту

Линьов Костянтин Олександрович - к.н. з держ. упр., доцент, доцент кафедри

Назаренко Олена Аркадіївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

Назаренко Олена Аркадіївна - к.ю.н., доцент, доцент кафедри

Свешніков Сергій Миколайович, канд. тех. наук, старший науковий співробітник, старший викладач кафедри менеджменту

Свешніков Сергій Миколайович - канд. тех. наук, старший науковий співробітник, старший викладач кафедри

Завірюха Валентина Василівна, к.п.н., доцент, старший викладач кафедри менеджменту

Завірюха Валентина Василівна - к.п.н., доцент, старший викладач кафедри

Діденко Людмила Вікторівна, к.е.н., доцент, старший викладач кафедри менеджменту

Діденко Людмила Вікторівна - к.е.н., доцент, старший викладач кафедри

Крижановський Віктор Іванович, завідувач старший викладач кафедри менеджменту

Крижановський Віктор Іванович - к.е.н., старший викладач кафедри

Шуть Валентина Яківна, старший викладач кафедри менеджменту

Шуть Валентина Яківна - к.філол.н., старший викладач кафедри

Богоділова Маріанна Євгенівна, викладач кафедри менеджменту

Богоділова Маріанна Євгеніївна - викладач кафедри

Хижняк Наталія Сергіївна, методист вищої категорії кафедри менеджменту

Хижняк Наталія Сергіївна - методист вищої категорії