Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування


Адреса: 03061, Київ-061 вул.Шепелєва, 3-а

Телефон/факс:(044) 455-05-72

 

Кафедра Менеджменту

Кафедра Менеджменту є структурним підрозділом Української школи управління, що проводить освітню, методичну та наукову діяльність спрямовану на забезпечення системи підвищення кваліфікації державних службовців

Основним завданням кафедри є:

 • Впровадження єдиних підходів до змісту, форм і методів підвищення кваліфікації державних службовців, зокрема, державних службовців органів, що належать до сфери управління Державної фіскальної служби та інших замовників навчання.

 • Забезпечення актуалізації та практичної спрямованості змісту навчання державних службовців, стандартизація навчання і навчально-методичне забезпечення навчального процесу.

 • Організація та виконання на високому рівні робіт по забезпеченню підвищення кваліфікації державних службовців за дистанційною, очною та комбінованою (дистанційно-очною) формами навчання.

Навчальні програми підвищення кваліфікації державних службовців органів, що належать до сфери управління Державної фіскальної служби побудовані за модульним принципом. Науково-педагогічним складом кафедри забезпечується навчання за наступними модулями:

 1. Публічне управління і державна служба

  • Інформаційне забезпечення державного управління та державної служби

  • Головні історичні етапи державного будівництва в Україні

  • Прийняття управлінських рішень на засадах лідерства

 2. Державне регулювання економіки

  • Формування та реалізація інноваційної політики держави

  • Новий державний менеджмент. Європейський вектор побудови бюджетно-податкової політики держави

  • Бюджетно-податкова політика сучасної держави в умовах глобалізації та інструментарії її реалізації

  • Основи податкового менеджменту

  • Податковий менеджмент як основа сталого розвитку національної економіки

  • Угода про асоціацію України та ЄС: прямуємо разом

  • Євроінтеграція України: стан, проблеми, перспективи

 3. Система оподаткування, податкова та митна політика в Україні

  • Теоретичні основи адміністрування ПДВ та особливості його справляння в деяких зарубіжних країнах

  • Теоретичні основи адміністрування податку на прибуток та особливості його справляння в деяких зарубіжних країнах

 4. Регіональна політика

  • Стратегія регіонального розвитку: зарубіжний досвід, підходи до планування, податковий потенціал

  • Зміцнення податкової бази місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації

  • Управління регіональним розвитком. Децентралізація фінансів

 5. Соціальні та психологічні аспекти ефективного управління та його особливості при адмініструванні податків

  • Колектив та основи безконфліктних відносин в ньому

  • Корпоративна культура організації

  • Практичне застосування сучасних методик самоменеджменту і тайм-менеджменту в організації роботи державних службовців з метою уникнення синдрому професійного вигоранн

  • Практичне застосування сучасних методик менеджменту в організації роботи державних службовців при формуванні партнерських відносин з платниками податків

  • Культура ділового спілкування як чинник ефективної взаємодії з платниками податків

  • Комунікації та управління конфліктами у взаємодії контролюючих органів та платників податків

  • Українська мова та формування мистецтва риторичної комунікації державних службовців

Викладачі кафедри Менеджменту

Іщенко Т.М., завідувач кафедри менеджменту

Іщенко Тетяна Михайлівна - к.е.н., завідувач кафедри

Юрченко Володимир Володимирович, к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

Юрченко Володимир Володимирович - к.е.н., доцент, доцент кафедри

Письменний О.М., доцент кафедри менеджменту

Письменний Олег Миколайович - к.е.н., доцент кафедри

Сімонова Ірина Петрівна, к.ю.н., доцент кафедри менеджменту

Сімонова Ірина Петрівна - к.ю.н., доцент кафедри

Линьов Костянтин Олександрович, к.н. з держ. упр., доцент, доцент кафедри менеджменту

Линьов Костянтин Олександрович - к.н. з держ. упр., доцент, доцент кафедри

Назаренко Олена Аркадіївна, к.ю.н., доцент, доцент кафедри менеджменту

Назаренко Олена Аркадіївна - к.ю.н., доцент, доцент кафедри

Свешніков Сергій Миколайович, канд. тех. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри

Свешніков Сергій Миколайович - канд. тех. наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри

Завірюха Валентина Василівна, к.п.н., доцент, старший викладач кафедри менеджменту

Завірюха Валентина Василівна - к.п.н., доцент, старший викладач кафедри

Діденко Людмила Вікторівна, к.е.н., доцент, старший викладач кафедри менеджменту

Діденко Людмила Вікторівна - к.е.н., доцент, старший викладач кафедри

Крижановський Віктор Іванович, завідувач старший викладач кафедри менеджменту

Крижановський Віктор Іванович - к.е.н., старший викладач кафедри

Шуть Валентина Яківна, старший викладач кафедри менеджменту

Шуть Валентина Яківна - к.філол.н., старший викладач кафедри

Верзун Вікторія Петрівна, викладач кафедри менеджменту

Верзун Вікторія Петрівна - викладач кафедри

Богоділова Маріанна Євгенівна, викладач кафедри менеджменту

Богоділова Маріанна Євгеніївна - викладач кафедри

Хижняк Наталія Сергіївна, методист вищої категорії кафедри менеджменту

Хижняк Наталія Сергіївна - методист вищої категорії