Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування


Адреса: 03061, Київ-061 вул.Шепелєва, 3-а

Телефон/факс:(044) 455-05-72

 

Інформаційна довідка про Українську школу урядування

Українська школа урядування є закладом післядипломної освіти, що належить до сфери управління Національного агентства України з питань державної служби. З 01 березня 2019 року на підставі наказу Національного агентства України з питань державної служби від «21» лютого 2019 року № 29-19 «Деякі питання Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування перейменовано на Українську школу урядування.

Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, як юридичну особу, було зареєстровано 18 жовтня 2000 року на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2000 р. № 1385 «Про Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби» у формі Державної організації Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби.

На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 569-р «Про перейменування Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби» було здійснено перейменування Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби на Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і зборів.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 692-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних організацій до сфери управління Національного агентства України з питань державної служби» цілісний майновий комплекс Центру передано із сфери управління Державної фіскальної служби України до управління Національного агентства України з питань державної служби, а з 02 березня 2017 р. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і зборів був перейменований на Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на підставі наказу Національного агентства України з питань державної служби від 06 лютого 2017 р. № 26 «Про перейменування закладу післядипломної освіти державної установи «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і зборів України».

Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування є правонаступником Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов за усіма його правами та зобов’язаннями відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 15 лютого 2017 року № 33 «Про реорганізацію Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов».

Реєстрація змін до установчих документів Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування як правонаступника майна, прав та обов’язків Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов була проведена 26 січня 2018 року.

Українська школа урядування відповідно до покладених на неї завдань здійснює:

1. вивчення індивідуальних навчальних проблем державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з метою забезпечення актуальності та практичної спрямованості змісту навчання кожної з категорії слухачів УШУ;

2. розроблення професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, програм тематичних короткострокових семінарів та інших програм підвищення кваліфікації;

3. підвищення кваліфікації, у тому числі за тренінговими програмами, державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»;

4. підвищення кваліфікації державних службовців центральних органів виконавчої влади, які займають посади державної служби категорії «Б», «В»;

5. підвищення рівня володіння державною мовою державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

6. підвищення кваліфікації з іноземних мов державних службовців центральних органів виконавчої влади;

7. підвищення кваліфікації керівників служб управління персоналом;

8. підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції;

9. підвищення кваліфікації державних службовців органів, що належать до сфери управління Державної фіскальної служби;

10. підвищення кваліфікації державних службовців у рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;

11. навчально-методичне забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

12. організацію і проведення виїзних стратегічних сесій, нарад-семінарів з питань стратегічного планування та аналізу політики для державних службовців вищого корпусу державної служби;

13. розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо реалізації основних напрямів модернізації системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, удосконалення нормативно-правового забезпечення її функціонування;

14. підвищення кваліфікації працівників центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, навчальних і наукових закладів, підприємств, установ, у тому числі іноземних, інших юридичних та фізичних осіб.


Архів, 2017