Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування


Адреса: 03061, Київ-061 вул.Шепелєва, 3-а

Телефон/факс:(044) 455-05-72

 

Інформаційна довідка про Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (далі – ВЦПК) є закладом післядипломної освіти, що належить до сфери управління Національного агентства України з питань державної служби.

Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, як юридичну особу, було зареєстровано 18 жовтня 2000 року на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2000 р. № 1385 «Про Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби» у формі Державної організації Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби.

На підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 569-р «Про перейменування Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби» було здійснено перейменування Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби на Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і зборів.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 вересня 2016 р. № 692-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних організацій до сфери управління Національного агентства України з питань державної служби» цілісний майновий комплекс Центру передано із сфери управління Державної фіскальної служби України до управління Національного агентства України з питань державної служби, а з 02 березня 2017 р. Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і зборів був перейменований на Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на підставі наказу Національного агентства України з питань державної служби від 06 лютого 2017 р. № 26 «Про перейменування закладу післядипломної освіти державної установи «Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів Міністерства доходів і зборів України».

Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування є правонаступником Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов за усіма його правами та зобов’язаннями відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби від 15 лютого 2017 року № 33 «Про реорганізацію Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов».

Реєстрація змін до установчих документів Всеукраїнського центру підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування як правонаступника майна, прав та обов’язків Центру підвищення кваліфікації з іноземних мов була проведена 26 січня 2018 року.

Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до покладених на нього завдань здійснює:

1. вивчення індивідуальних навчальних проблем державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування з метою забезпечення актуальності та практичної спрямованості змісту навчання кожної з категорії слухачів ВЦПК;

2. розроблення професійних програм підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, програм тематичних короткострокових семінарів та інших програм підвищення кваліфікації;

3. підвищення кваліфікації, у тому числі за тренінговими програмами, державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»;

4. підвищення кваліфікації державних службовців центральних органів виконавчої влади, які займають посади державної служби категорії «Б», «В»;

5. підвищення рівня володіння державною мовою державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

6. підвищення кваліфікації з іноземних мов державних службовців центральних органів виконавчої влади;

7. підвищення кваліфікації керівників служб управління персоналом;

8. підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції;

9. підвищення кваліфікації державних службовців органів, що належать до сфери управління Державної фіскальної служби;

10. підвищення кваліфікації державних службовців у рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»;

11. навчально-методичне забезпечення підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування;

12. організацію і проведення виїзних стратегічних сесій, нарад-семінарів з питань стратегічного планування та аналізу політики для державних службовців вищого корпусу державної служби;

13. розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо реалізації основних напрямів модернізації системи підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, удосконалення нормативно-правового забезпечення її функціонування;

14. підвищення кваліфікації працівників центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, навчальних і наукових закладів, підприємств, установ, у тому числі іноземних, інших юридичних та фізичних осіб.


За 2017 рік в Всеукраїнському центрі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування було підвищено кваліфікацію за напрямами:

I. Підвищення кваліфікації, у тому числі за тренінговими програмами, державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А»:

 • «Сучасне лідерство: новий підхід до державного управління» – 88 осіб.

II. Підвищення кваліфікації державних службовців центральних органів виконавчої влади, які займають посади державної служби категорії «Б», «В»:

 • професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців 6 групи оплати праці – 33 особи;
 • професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців 7-9 групи оплати праці – 166 осіб.

Тематичні короткострокові семінари:

 • «Антикризове управління в умовах модернізації державного управління» – 67 осіб;
 • «Децентралізація влади та децентралізація фінансів в Україні» – 119 осіб;
 • «Електронне врядування в публічному управлінні» – 72 особи;
 • «Європейські стандарти демократичного врядування» – 49 осіб;
 • «Інноваційні технології в публічному управлінні» – 62 особи;
 • «Корпоративна культура» – 55 осіб;
 • «Крос-культурний менеджмент. Крос-культурні комунікації та взаємодія» – 73 особи;
 • «Медіаграмотність та медіакультура державних службовців» – 49 осіб;
 • «Медіація в публічному управлінні» – 87 осіб;
 • «Мистецтво ведення переговорів» – 125 осіб;
 • «Психологія ефективного управління» – 244 особи;
 • «Смарт – технології» – 89 осіб;
 • «Стратегічне управління та планування» – 140 осіб;
 • «Тайм-менеджмент» – 147 осіб;
 • «Україна - НАТО: напрями співробітництва та партнерства» – 68 осіб;
 • «Управління змінами» – 62 особи;
 • «Управління проектами та програмами» – 73 особи;
 • «Цифрові технології» – 66 осіб.

III. Підвищення рівня володіння державною мовою державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування:

 • Тематичний короткостроковий семінар «Ділова українська мова в державному управлінні» - 406 осіб.

IV. Підвищення кваліфікації з іноземних мов державних службовців центральних органів виконавчої влади:

 • «Ділова іноземна мова» - 86 особа.

V. Підвищення кваліфікації керівників служб управління персоналом:

 • Тренінгова програма «Інноваційні технології управління персоналом» – 64 особи.

VI. Підвищення кваліфікації уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції:

 • Професійною програмою підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції – 47 осіб.

VII. Підвищення кваліфікації державних службовців органів, що належать до сфери управління Державної фіскальної служби:

 • Адміністративне оскарження сум грошових зобов'язань та розгляд скарг платників податків на рішення органів ДФС України - 22 особи;
 • Адміністрування податків з фізичних осіб, єдиного внеску і документальні перевірки - 230 осіб;
 • Адміністрування податку на додану вартість юридичних осіб - 109 осіб;
 • Боротьба з корупцією - 28 осіб;
 • Взаємодія із засобами масової інформації та громадськістю - 28 осіб;
 • Діяльність Державної фіскальної служби: координаційно-моніторинговий аспект - 81 особа;
 • Забезпечення конституційного права громадян на звернення та доступу до публічної інформації - 27 осіб;
 • Контроль за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів - 50 осіб;
 • Контроль за трансфертним ціноутворенням - 68 осіб;
 • Митний аудит - 27 осіб;
 • Оподаткування податком на прибуток - 56 осіб;
 • Організація боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом - 21 особа;
 • Організація роботи органів ДФС України. Підвищення ефективності організації роботи з виконання завдань, поставлених перед органами ДФС - 54 особи;
 • Організація надання адміністративних послуг та роботи Центрів обслуговування платників податків - 67 осіб;
 • Організація правової роботи в органах ДФС України - 139 осіб;
 • Організація та проведення внутрішнього аудиту - 52 особи;
 • Погашення податкового боргу - 125 осіб;
 • Податковий аудит - 309 осіб;
 • Реєстрація та облік платників в територіальних органах ДФС - 89 осіб;
 • Справляння екологічного та місцевих податків, рентної плати - 53 особи;
 • Спеціалізований короткотерміновий навчальний курс: “Застосування методів сучасного податкового менеджменту у підвищенні рівня культури сплати податків та зборів” - 1081 осіб.

VIII. Підвищення кваліфікації державним службовцям у рамках проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» – 73 особи.

IX. Підвищення кваліфікації фахівцям з питань реформ – 70 осіб.

X. Підвищення кваліфікації членам конкурсних комісій по відбору фахівців з питань реформ – 23 особи.