Всеукраїнський центр підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування


Адреса: 03061, Київ-061 вул.Шепелєва, 3-а

Телефон/факс:(044) 455-05-72

 

Уповноважені вищі навчальні заклади

що мають ліцензію на освітню діяльність з підготовки магістрів
за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування»
у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

Адміністративно-територіальні одиниці

Назва вищого навчального закладу

Кількість ВНЗ

АР Крим

0

Вінницька

Вінницький національний аграрний університет (м. Вінниця)

1

Волинська

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк)

1

Дніпропетровська

Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро)

Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (м. Дніпро)

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет (м. Дніпро)

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (м. Дніпро)

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Дніпро)

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» (м. Кривий Ріг )

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (м. Кривий Ріг)

Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Кривий Ріг)

8

Донецька

Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» (м. Покровськ)

Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут)

Маріупольський державний університет (м. Маріуполь)

Донецький державний університет управління (м. Маріуполь)

Приватний вищий навчальний заклад «Краматорський економіко-гуманітарний інститут» (м. Краматорськ)

Донецький національний медичний університет (юр. адреса: м. Лиман; адреса адміністрації: м. Краматорськ)

6

Житомирська

Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир)

Житомирський національний агроекологічний університет (м. Житомир)

2

Закарпатська

Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет» (м. Ужгород)

1

Запорізька

Запорізька державна інженерна академія (м. Запоріжжя)

Запорізький національний технічний університет (м. Запоріжжя)

Запорізький національний університет (м. Запоріжжя)

Класичний приватний університет (м. Запоріжжя)

4

Івано-Франківська

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (м. Івано-Франківськ)

1

Кіровоградська

Центральноукраїнський національний технічний університет (м. Кропивницький)

1

Луганська

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Старобільськ)

1

Львівська

Вищий навчальний заклад «Український католицький університет» (м. Львів)

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологів імені С.З. Гжицького (м. Львів)

Львівський національний університет імені Івана Франка (м. Львів)

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Львів-Брюховичі)

Національний університет «Львівська політехніка» (м. Львів)

5

Миколаївська

Миколаївський національний аграрний університет (м. Миколаїв)

Чорноморський національний університет імені Петра Могили (м. Миколаїв)

2

Одеська

Міжнародний гуманітарний університет (м. Одеса)

Національний університет «Одеська юридична академія» (м. Одеса)

Одеська національна академія харчових технологій (м. Одеса)

Одеський державний екологічний університет (м. Одеса)

Одеський національний політехнічний університет (м. Одеса)

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Одеса)

6

Полтавська

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (м. Полтава)

Полтавська державна аграрна академія (м. Полтава)

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка (м. Полтава)

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (м. Кременчук)

4

Рівненська

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (м. Рівне)

Національний університет водного господарства та природокористування (м. Рівне)

2

Сумська

Сумський державний університет (м. Суми)

Сумський національний аграрний університет (м. Суми)

2

Тернопільська

Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль)

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя (м. Тернопіль)

2

Харківська

Національна академія Національної гвардії України (м. Харків)

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (м. Харків)

Національний університет цивільного захисту України (м. Харків)

Національний фармацевтичний університет (м. Харків)

Українська інженерно-педагогічна академія (м. Харків)

Український державний університет залізничного транспорту (м. Харків)

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (м. Харків)

Харківський національний медичний університет (м. Харків)

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (м. Харків)

Харківський національний університет будівництва та архітектури (м. Харків)

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова (м. Харків)

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва (Харківська область, Харківський район, п/в «Докучаєвське – 2»)

12

Херсонська

Державний вищий навчальний заклад «Херсонський державний аграрний університет» (м. Херсон)

Херсонський державний університет (м. Херсон)

Херсонський національний технічний університет (м. Херсон)

3

Хмельницька

Хмельницький національний університет (м. Хмельницький)

Хмельницький університет управління та права (м. Хмельницький)

Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам'янець-Подільський)

3

Черкаська

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси)

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини (м. Умань)

Уманський національний університет садівництва (м. Умань)

3

Чернівецька

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці)

1

Чернігівська

Чернігівський національний технологічний університет (м. Чернігів)

1

м. Київ

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» (м. Київ)

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» (м. Київ)

Державний економіко-технологічний університет транспорту (м. Київ)

Державний університет телекомунікацій (м. Київ)

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м. Київ)

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ)

Київський національний університет культури і мистецтв (м. Київ)

Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ)

Національна академія внутрішніх справ (м. Київ)

Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ)

Національний авіаційний університет (м. Київ)

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова (м. Київ)

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» (м. Київ)

Національний університет «Києво-Могілянська академія» (м. Київ)

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ)

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» (м. Київ)

Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури» (м. Київ)

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний науково-технічний університет імені Юрія Бугая» (м. Київ)

Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (м. Київ)

Білоцерківський національний аграрний університет (м. Біла Церква)

20

м. Севастополь

0